Welkom bij Centrumschil Emmeloord

Emmeloord wordt mooier!

Mercatus en de gemeente Noordoostpolder kijken samen met bewoners naar kansen voor de centrumschil van Emmeloord, de wijken die rond het centrum liggen. Zo blijft Emmeloord ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad met gewenste woonmogelijkheden.

Waarom?

Lees hier de 'Aanleiding en Introductie'

Laatste nieuws

In augustus start Mateboer aan de Klipper- en Punterstraat met renovatiewerkzaamheden.

 

Wat gaan we allemaal doen?

Asbest verwijderen, isoleren, warmteterugwin-unit aanbrengen, metselwerk vervangen, daken en riolering vernieuwen, nieuwe schil om de berging aanbrengen.

Het wordt een ingrijpende klus waarbij de bewoner tijdelijk de woning verlaat.
Maar het resultaat wordt prachtig! Zie hier de beelden van de proefwoning.


Beeldkwaliteitsnota Botenbuurt
Botenbuurt Zuidoost - Stedenbouwkundigplan
Persbericht Botenbuurt krijgt nieuwe inrichting

 

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Botenbuurt

Het beeldkwaliteitsplan voorziet in een toetsingskader voor bouwplannen binnen het plangebied van de Botenbuurt.

 

Het ontwerpplan is in te zien van 20 februari 2020 tot en met 1 april 2020

 

Dit kan op:

 

·         www.centrumschilemmeloord.nl; 

·         Het plan is in te zien bij het Loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord.

 

U kunt een schriftelijke inspraakreactie indienen tot en met 1 april 2020

Uw reactie stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met dhr. A. van den Berg of dhr N. van der Ende, tel. (0527) 63 32 97 of tel. (0527) 63 34 78.  

<h4>centrumschilemmeloord.nl sitemap:</h4> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/waarom">Waarom?</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/overzicht">Kaart</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/projecten">Projecten</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/">Botenbuurt</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/vernieuwing-botenbuurt">Vernieuwing</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/nieuwbouw">Nieuwbouw</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/suyderpoort">Suyderpoort</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied">Gebied</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt">Botenbuurt</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-resultaten-verslagen">Resultaten &amp; Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/prentaties">Presentaties</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-nieuwsbrieven">nieuwsbrieven</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-fotos">Foto's</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied-wijk-1">Centrum-West</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten">Resultaten</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-resultaten-verslagen">Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-fotos">Foto's</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-klankbordgroep">Klankbordgroep</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-huurderswerkgroep">Huurderswerkgroep</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/privacy">Privacy</a><br />