Blijf op de hoogte

Nieuws

 • Interview klankbordgroep in Samen Wonen

  In de oktober-editie van Samen Wonen, het periodieke blad van Mercatus, staat een interview met Klaas van Veen.

  Hij vertelt over het werk van de klankbordgroep en over de onderwerpen die er zoal aan de orde komen.
  Ga naar "gebied - centrum west - klankbordgroep" om het artikel te lezen.

 • Vierde bijeenkomst van de klankbordgroep

  Op 20 september a.s. is de vierde bijeenkomst van de klankbordgroep. Wat gaan we doen? Het beantwoorden van de gestelde vragen. Aan de slag in de werkgroep. Daarna vindt er een centrale terugkoppeling plaats.

 • Tweede bijeenkomst huurderswerkgroep Centrum-West

  Dinsdag 19 juli a.s. is de tweede bijeenkomst huurderswerkgroep. Wat gaan we doen? Wat speelt en leeft er in de buurt. Het verslag van de vorige keer, wat is de stand van zaken en de planning wordt besproken.

 • Derde bijeenkomst klankbordgroep Centrum-West

  Op 28 juni a.s. is de derde bijeenkomst van de klankbordgroep. Wat gaan we doen? We gaan in op de meest gestelde vragen die in het voortraject werden gesteld. De drie werkgroepen (bestaande uit leden van de klankbordgroep plus specialisten van de gemeente en Mercatus) gaan weer aan de slag. Daarna vindt er een centrale terugkoppeling plaats.
 • Eerste bijeenkomst huurderswerkgroep Centrum-West

  Maandag 13 juni a.s. is de eerste bijeenkomst huurderswerkgroep. Wat gaan we doen? Na de kennismaking gaan we het doel van de huurderswerkgroep bespreken. Daarna nemen we de opgehaalde informatie door en beginnen we met het maken van plannen.
 • Eerste bijeenkomst klankbordgroep Centrum-West

  Op 21 april 2016 vond de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Centrum-West plaats.

  De Klankbordgroep speelt een actieve rol bij de totstandkoming van plannen door met ons mee te denken, praten en doen. Daarnaast kunnen zij aangeven wat er speelt en leeft in de buurt. Verder kunnen zij vragen van buurtbewoners over de voortgang doorspelen of beantwoorden.
  De Klankbordgroep is verdeeld in drie werkgroepen: groen, sociaal en verkeer.

   

   

   

 • Klankbordgroep voor Centrumschil Emmeloord aan het werk

  Op dinsdag 19 april komt de Klankbordgroep voor de Centrumschil Emmeloord voor het eerst bijeen.

  In deze Klankbordgroep zitten huurders en kopers van woningen in het gebied Emmeloord Centrum-West. De Klankbordgroep houdt zich bezig met onderwerpen als de woningen (duurzaamheid, nieuwbouw en innovatie), met groen, bestrating en riolering, met verkeer en scholen, met het buurthuis, winkels en voorzieningen. Met de Klankbordgroep kijken Mercatus en gemeente Noordoostpolder naar kansen voor de centrumschil van Emmeloord, de wijken die rond het centrum liggen. Zo blijft Emmeloord ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad met gewenste woonmogelijkheden.

   

   

  Want na meer dan 60 jaar is er veel veranderd op het gebied van wonen en techniek. Op veel plaatsen is behoefte aan een opknapbeurt. Inwoners vragen ook om nieuwe woningtypes: woningen die aansluiten bij woonwensen van starters, gezinnen, senioren. Woningen die levensloopgeschikt zijn, energiezuinig (of zelfs energieneutraal) en voor meerdere doelgroepen geschikt zijn. De gemeente en Mercatus vinden het belangrijk om voldoende woningen te hebben die voor deze generatie én de volgende generatie geschikt zijn. Deze woningen moeten weer 50 of 60 jaar mee kunnen. Zo gaan we Emmeloord samen opknappen.

 • Tweede wijkgesprek van tweede ronde met kleinere opkomst toch zeer inspirerend

  Met dank aan de bewoners die hebben deelgenomen.

   

   

<h4>centrumschilemmeloord.nl sitemap:</h4> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/waarom">Waarom?</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/overzicht">Kaart</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/projecten">Projecten</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied">Gebied</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt">Botenbuurt</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-resultaten-verslagen">Resultaten &amp; Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/prentaties">Presentaties</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-nieuwsbrieven">nieuwsbrieven</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-fotos">Foto's</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied-wijk-1">Centrum-West</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten">Resultaten</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-resultaten-verslagen">Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijkplanning">Wijkplanning</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-fotos">Foto's</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-klankbordgroep">Klankbordgroep</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-huurderswerkgroep">Huurderswerkgroep</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/nieuws"><b>Nieuws</b></a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/privacy">Privacy</a><br />