Aanleiding en introductie

Vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord

Een mijlpaal.

Op 9 september 1942 valt de polder officieel droog. Pioniers verzorgen de
eerste oplevering van een nieuw stuk land: volop kansen voor leven, wonen en werken in
een nieuwe omgeving. In de jaren die volgen wordt keihard gewerkt aan broodnodige
voorzieningen. Huizen worden gebouwd en mensen uit heel het land worden na strenge
selectie toegelaten om een leven op te bouwen in de polder….


Dat was toen.

Nu is het 2015.

Veel huizen in de polder zijn gebouwd in de periode dat het allemaal begon. En in veel
gevallen ook allemaal tegelijkertijd.

Na meer dan 60 jaar is er veel veranderd op het gebied van wonen en techniek. Destijds werden er relatief kleine woningen gebouwd die qua comfort en energiezuinigheid niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op veel plaatsten is dan ook behoefte aan een opknapbeurt. Sommige woningen verkeren in een verouderde staat en geven weinig comfort.
Maar niet alleen de woningen zelf zijn aan vernieuwing toe. Inwoners vragen om nieuwe woningtypes: woningen die aansluiten bij woonwensen van starters, gezinnen, senioren.
Woningen die levensloopgeschikt zijn, energiezuinig (of zelfs energieneutraal) en voor
meerdere doelgroepen geschikt zijn.

De gemeente en Mercatus hebben een gedeelde verantwoordelijkheid wat wonen betreft. Beide
partijen vinden het belangrijk om voldoende woningen te hebben die voor deze generatie én
de volgende generatie geschikt zijn. Deze woningen moeten weer 50 of 60 jaar mee kunnen.
De gemeente en Mercatus slaan daarom de handen ineen en hebben een gezamenlijke wens:
Noordoostpolder behouden en versterken als aantrekkelijke woonomgeving. Vanuit een rijke
historie bouwen aan een nieuwe toekomst voor de huidige en toekomstige bewoners. En
waar vroeger alles gepland werd en bepaald, gaan we deze opgave nu samen vormgeven.
We richten ons nu op de centrumschil van Emmeloord, de directe bebouwing rondom het
centrum. Samen met bewoners willen we kijken naar de kansen voor de toekomst, zodat
Emmeloord een aantrekkelijke woonstad blijft met de gewenste woonmogelijkheden. Het
centrum van de polder, waar het mooi wonen, werken en recreëren blijft.

Om de aanpak voor de centrumschil verder vorm te geven, gaan we in gesprek met
bewoners. Want één ding is zeker: we gaan Emmeloord samen opknappen.

<h4>centrumschilemmeloord.nl sitemap:</h4> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/waarom"><b>Waarom?</b></a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/overzicht">Kaart</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/projecten">Projecten</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied">Gebied</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt">Botenbuurt</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-resultaten-verslagen">Resultaten &amp; Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/prentaties">Presentaties</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-nieuwsbrieven">nieuwsbrieven</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-fotos">Foto's</a><br /> -<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied-wijk-1">Centrum-West</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten">Resultaten</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-resultaten-verslagen">Verslagen</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijkplanning">Wijkplanning</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-fotos">Foto's</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-klankbordgroep">Klankbordgroep</a><br /> --<a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-huurderswerkgroep">Huurderswerkgroep</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="http://www.centrumschilemmeloord.nl/privacy">Privacy</a><br />