Aanleiding en introductie

Vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord

Een mijlpaal.

Op 9 september 1942 valt de polder officieel droog. Pioniers verzorgen de
eerste oplevering van een nieuw stuk land: volop kansen voor leven, wonen en werken in
een nieuwe omgeving. In de jaren die volgen wordt keihard gewerkt aan broodnodige
voorzieningen. Huizen worden gebouwd en mensen uit heel het land worden na strenge
selectie toegelaten om een leven op te bouwen in de polder
….

 

Dat was toen…. Nu is het 2020.

 

Veel huizen in de polder zijn gebouwd in de periode dat het allemaal begon. En in veel gevallen ook allemaal tegelijkertijd. Na meer dan 75 jaar is er veel veranderd op het gebied van wonen en techniek. Destijds werden er relatief kleine woningen gebouwd die qua comfort en energiezuinigheid niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op veel plaatsten is dan ook behoefte aan een opknapbeurt. Maar niet alleen de woningen zelf zijn aan vernieuwing toe. Inwoners vragen om nieuwe woningtypes: woningen die aansluiten bij woonwensen van starters, gezinnen, senioren. Woningen die energiezuinig (of zelfs energieneutraal), voor meerdere doelgroepen en/of levensloopgeschikt zijn.

 

De gemeente en Mercatus zijn samen verantwoordelijk voor het wonen in de polder. Beide partijen vinden het belangrijk om voldoende woningen te hebben die voor deze generatie én de volgende generatie geschikt zijn. De woningen moeten weer 50-60 jaar mee kunnen. Daarom slaan zij de handen ineen met een gezamenlijke wens:

 

                      De Noordoostpolder behouden en versterken als aantrekkelijke woonomgeving.

 

En waar vroeger alles gepland en bepaald werd, gaan we deze opgave nu samen vormgeven met de bewoners.
We richten ons op de centrumschil van Emmeloord, de directe bebouwing rondom het centrum. Samen met bewoners willen we kijken naar de kansen voor de toekomst, zodat Emmeloord een aantrekkelijke woonstad blijft met de gewenste woonmogelijkheden. Het centrum van de polder, waar het mooi wonen, werken en recreëren blijft!

<h4>centrumschilemmeloord.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/waarom"><b>Waarom?</b></a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/overzicht">Kaart</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/projecten">Projecten</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied">Gebied</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/privacy">Privacy</a><br />