Klankbordgroep

De Klankbordgroep houdt zich bezig met onderwerpen als de woning (duurzaamheid, nieuwbouw en innovatie), met groen, bestrating en riolering, met verkeer en scholen, met het buurthuis, winkels en voorzieningen. Met de Klankbordgroep kijken Mercatus en gemeente noordoostpolder naar kansen voor de centrumschil van Emmeloord, de wijken die rond het centrum liggen. Zo blijft Emmeloord ook in de toekomst een aantrekkelijke woonnstad met gwenste woonmogelijkheden.
De Klankbordgroep is verdeeld in drie werkgroepen: groen, sociaal en verkeer.

 

 


De heer S. Haar: "Ik zit in de Klankbordgroep omdat ik me betrokken voel bij de wijk en graag een bijdrage wil leveren".
De heer Haar zit in de werkgroep verkeer.

 

 


De heer A. Mintjes: "Ik zit in de klankbordgroep om de voortgang van het centrumplan te versnellen".
De heer Mintjes zit in de werkgroep verkeer.

 

 


De heer J. Meijer: "Ik wil graag betrokken zijn bij de buurt".
De heer Meijer zit in de werkgroep sociaal.

 

 


De heer J. Schaap: "Ik wil graag meepraten en meedenken om de wijk op te knappen en te moderniseren".
De heer Schaap zit in de werkgroep sociaal.<h4>centrumschilemmeloord.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/waarom">Waarom?</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/overzicht">Kaart</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/projecten">Projecten</a><br /> -<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/">Botenbuurt</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/vernieuwing-botenbuurt">Vernieuwing</a><br /> -<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/nieuwbouw">Nieuwbouw</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/suyderpoort">Suyderpoort</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied">Gebied</a><br /> -<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt">Botenbuurt</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-resultaten-verslagen">Resultaten &amp; Verslagen</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/prentaties">Presentaties</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-nieuwsbrieven">nieuwsbrieven</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/botenbuurt-informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk2-fotos">Foto's</a><br /> -<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/gebied-wijk-1">Centrum-West</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-resultaten-verslagen">Verslagen</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten">Resultaten en verslagen</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-fotos">Foto's</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-klankbordgroep"><b>Klankbordgroep</b></a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk1-huurderswerkgroep">Huurderswerkgroep</a><br /> -<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk-3">Plantenbuurt</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/nieuwsbrief">nieuwsbrieven</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/subpagina">resultaten &amp; verslagen</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/presentaties">Presentaties</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/wijk-3-informatieboekje">Informatieboekje</a><br /> --<a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/plantenbuurt-fotos">Foto's</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.centrumschilemmeloord.nl/privacy">Privacy</a><br />